fbpx

Grupowe ubezpieczenia zazwyczaj kojarzą nam się z polisą oferowaną pracownikom przez dany zakład pracy. Jednak teraz również jako osoba indywidualna możesz nabyć takie ubezpieczenie. Sprawdź, jak możesz skorzystać z tzw. „grupówki” i jakie są jej zalety.

Jeśli jesteś pracownikiem danego zakładu pracy, to wraz z zatrudnieniem możesz otrzymać możliwość przystąpienia do ubezpieczenia, które akurat tam obowiązuje. Jest to zazwyczaj polisa o małej ilości wariantów do wyboru i niskiej składce. Nie ma w niej ankiety medycznej czy zawodowej, a zakres świadczeń jest szeroki. Taki rodzaj benefitu jest bardzo pożądany na rynku pracy. Minus takiej polisy jest taki, że tracisz ją, gdy już nie będziesz pracownikiem tej firmy. Masz wprawdzie możliwość skorzystania z indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w dotychczasowym towarzystwie ubezpieczeniowym, jednak warunki takiego programu są zazwyczaj mniej korzystne niż u pracodawcy.

Co jeśli Twój pracodawca nie oferuje Ci ubezpieczenia grupowego lub prowadzisz własną działalność?

W takiej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest przystąpienie do otwartego ubezpieczenia grupowego. Zastanawiasz się zapewne, czym takie programy ubezpieczeniowe się charakteryzują. Już wyjaśniamy.

Charakterystyka otwartych ubezpieczeń grupowych

Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą ubezpieczyć się w zakładzie pracy powstała alternatywa, czyli otwarte ubezpieczenia grupowe. Wielu ubezpieczycieli odpowiedziało na potrzeby rynku udostępniając możliwość przystąpienia do polisy osobom indywidualnym na podobnych zasadach jak u pracodawcy. Największy wybór grup otwartych znajdziesz w multiagencji ubezpieczeniowej, która współpracuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi i pomoże Ci dobrać najlepszą opcję. Przystąpienie do takiej polisy nie wymaga wielu formalności i jest równie proste, jak pracownicza „grupówka”.

W zależności od oferty, otwarte ubezpieczenia grupowe charakteryzują się:

 • szerokim zakresem świadczeń,
 • możliwością wyboru spośród wielu wariantów różnych towarzystw ubezpieczeniowych,
 • niską składką miesięczną,
 • brakiem badań medycznych,
 • wysokimi sumami ubezpieczenia,
 • składką niezależną od wieku,
 • możliwością kontynuacji,
 • szerokim zakresem wiekowym.

Ubezpieczenie grupowe w grupach otwartych tym różni się od ubezpieczeń w zakładzie pracy, że można je zakupić jako osoba indywidualna. Wiele stowarzyszeń i banków oferuje swoim członkom czy klientom dołączenie do ich ubezpieczenia grupowego. Aby przystąpić do grupy otwartej, trzeba spełniać określony warunek danego programu np. wiek czy stan zdrowia. Jednak wybór wariantów jest tak duży, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są to zazwyczaj gotowe programy ubezpieczeniowe, ale z wieloma wariantami i dopasowane do konkretnej grupy np. dla singli, dla seniorów, dla osób posiadających dzieci. Poszukaj takiego, który odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. Co ciekawe, grupy otwarte można dobierać również pod kątem sumy ubezpieczenia czy zakresu ryzyk.

Wysokość miesięcznej składki w otwartym ubezpieczeniu grupowym waha się średnio od 50 zł do  100 zł. Opłaty należy dokonywać raz na miesiąc w określonym terminie, nieterminowe płatności skutkują natychmiastowym ustaniem ochrony ubezpieczeniowej. Umowa zawierana jest na rok z możliwością automatycznego odnowienia. Dodatkowo w rocznicę polisy przysługuje Ci możliwość zmiany sumy ubezpieczenia lub wariantu.

Otwarte ubezpieczenia grupowe mają w swoich zakresach takie same świadczenia, jak te w zakładach pracy. Co ważne są to programy ochronne a nie inwestycyjne, zatem świadczenia przysługują za konkretne zdarzenia, natomiast nie ma możliwości wypłaty wpłacanych środków.

Otwarte ubezpieczenia grupowe zawierają szereg świadczeń zapewniających wsparcie finansowe w różnych trudnych sytuacjach losowych. W zakresie polisy znajduje się ochrona na wypadek śmierci ubezpieczanego, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poważnego zachorowania, nieszczęśliwych wypadków, leczenia szpitalnego, operacji. Można znaleźć również świadczenia za urodzenie dziecka, śmierć rodzica czy małżonka. Twoja polisa może chronić również Twoich bliskich, zatem możesz liczyć na pomoc finansową na przykład w przypadku choroby małżonka czy dziecka. W otwartym ubezpieczeniu grupowym również przysługuje Ci wyznaczenie uposażonych, którzy będą uprawnieni do otrzymania świadczenia w przypadku zgonu ubezpieczonego. Jeżeli szukasz zabezpieczenia kredytu, taka umowa również pozwoli ustanowić bank jako głównego beneficjenta.

Dla kogo jest otwarte ubezpieczenie grupowe?

Dzięki otwartej formule dają możliwość zawarcia ubezpieczenia niemal każdemu. Otwarte ubezpieczenie grupowe jest idealne dla:

 • freelancerów,
 • reprezentantów wolnych zawodów (adwokatów, lekarzy, artystów),
 • osób prowadzących działalność gospodarczą i samozatrudnionych,
 • rolników,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie,
 • pracowników, których zakład pracy nie daje możliwości przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • osób, które nie chcą być objęte zakładowym ubezpieczeniem lub takich, które szukają ochrony dodatkowej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia grupowego?

Na rynku jest duży wybór otwartych ubezpieczeń grupowych i warto dokładnie przyjrzeć się ryzykom jakie dana polisa obejmuje oraz sumie ubezpieczenia w prezentowanych wariantach. Podczas wybierania grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie zwróć uwagę również na okresy karencji, wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa oraz limity wypłaty świadczeń (te informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Chcesz poznać naszą unikalną ofertę ubezpieczeń w grupach otwartych? Zgłoś się do doradcy ubezpieczeniowego multiagencji GSU Polisa, który przedstawi Ci paletę możliwości i pomoże w doborze najkorzystniejszego programu.

Powrót do góry