fbpx

GSU Polisa sp. z o.o zobowiązuje się do zapewnienia częściowej dostępności strony internetowej gsupolisa.pl zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 na poziomie A. Celem jest umożliwienie wszystkim użytkownikom, w tym osobom z różnymi niepełnosprawnościami, pełnego dostępu do treści oraz funkcjonalności naszej witryny.

Wykaz wyłączeń dostępny jest w sekcji Treści niedostępne.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data publikacji informacji o dostępności strony internetowej:

Środki techniczne

Dla osiągnięcia dostępności, zostały podjęte poniższe środki:

 1. Alternatywne teksty dla obrazów: Wszystkie obrazy używane na stronie będą zawierać odpowiednie alternatywne teksty, które opisują ich zawartość.
 2. Semantyczny HTML: Tworzymy stronę przy użyciu semantycznego HTML, aby zapewnić lepszą strukturalną dostępność.
 3. Dostępne formularze: Formularze na naszej stronie będą zawierać odpowiednie etykiety dla pól, które jasno opisują wymagane informacje. Błędy w wypełnianiu formularzy będą wyraźnie komunikowane.
 4. Zrozumiała nawigacja: Nasza nawigacja będzie spójna i łatwa do zrozumienia, z opisami linków i przycisków, które precyzyjnie informują, dokąd prowadzą. Została dodana również nawigacja okruszkowa.
 5. Kontrast tekstu i tła: Zadbamy o odpowiedni kontrast między tekstem a tłem, aby zapewnić czytelność treści. Dodaliśmy także tryb wysokiego kontrastu.
 6. Unikanie ograniczeń czasowych: Unikamy automatycznych odliczających się elementów oraz innych ograniczeń czasowych, które mogłyby utrudnić dostęp do treści.
 7. Ułatwione poruszanie: Strona zawiera możliwość pominięcia powtarzających się bloków oraz możliwość szybkiego powrotu do topu strony za główną treścią. Elementy aktywne (status focus) posiadają odpowiednie wyszczególnienie.
 8. Wsparcie dla klawiatury: Strona korzysta ze standardowych skrótów klawiszowych oraz posiada wsparcie dla osób korzystających klawiatury.
 9. Wsparcie dla czytników ekranowych: Strona zawiera odpowiednie znaczniki WAI-ARIA oraz logiczną kolejność elementów dla pełnej zrozumiałości pod kątem czytników ekranowych.
 10. Brak błysków i migania: Strona nie posiada żadnych elementów, które mogły by wywołać napady padaczkowe.

Treści niedostępne

 • dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub są w formatach z ograniczeniem w edycji treści.
 • brak dostępności zewnętrznych serwisów – GSU Online oraz Sklep GSU Polisa.

Testowanie i weryfikacja

Regularnie przeprowadzamy testy dostępności przy użyciu narzędzi dostępności internetowej oraz weryfikujemy naszą stronę poprzez zapraszanie osób z różnymi niepełnosprawnościami do testowania. Dzięki temu mamy pewność, że nasza strona spełnia standardy dostępności.

Doskonalenie dostępności

Nasza firma zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia dostępności naszej strony internetowej. Będziemy monitorować zmiany technologiczne oraz dostępność nowych funkcji, aby zapewnić pełny dostęp do treści dla wszystkich użytkowników.

Dane kontaktowe do przesyłania sugesti oraz problemów znajdują się w sekcji Kontakt w sprawie dostępności.

Kontakt w sprawie dostępności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostępności naszej strony lub napotkasz na trudności związane z dostępnością, prosimy o kontakt z wykonawcą strony internetowej. Jesteśmy otwarci na sugestie i opinie, które pomogą nam w dalszym doskonaleniu dostępności naszej strony internetowej.

Powrót do góry