fbpx

Pomoc w domu

W ramach assistance  domowego, ubezpieczeni, w sytuacji awarii, kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego mogą skorzystać z interwencji specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza).

Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty dojazdu oraz robocizny, natomiast, koszty części zamiennych lub użytych materiałów niezbędnych do usunięcia szkody ponosi ubezpieczony. Natomiast, jeżeli awarii ulegnie sprzęt RTV/AGD ubezpieczony otrzymuje organizację i pokrycie kosztów interwencji specjalisty w zakresie naprawy tego sprzętu.

Ponadto w zakresie pakietu pomocy domowej dostępne jest zabezpieczenie mienia w postaci jego dozoru lub transportu, a jeżeli w skutek zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem lokal nie nadaje się do zamieszkania  Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego i jego rodziny do miejsca wskazanego albo hotelu na terytorium RP.


DOKUMENTY

OWU

Skontaktuj się z nami Znajdź najbliższy Oddział

materiał marketingowy