fbpx

Oferta Sklepu

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeń grupowych

Image
wiek wstępu 18-56
wiek wstępu 55-66
Image
wiek wstępu 18-67
wiek wstępu 18-35
wiek wstępu 18-70
Image
wiek wstępu 18-XX
wiek wstępu 18-XX
ochrona w przypadku COVID-19
wiek wstępu 18-XX

Zgłaszanie szkody


.
.
.
.
. Poniżej stara wersja zgłaszania szkód
.
.
.
.
.

Europ Assistance - NNW
Europ Assistance - NNW
Zgłoś na adres refundacje@eap.pl dołączając formularz zgłoszenia szkody – załącznik nr 3.
Pobierz
Europ Assistance - Tele Prawnik
Europ Assistance - Tele Prawnik
W celu uzyskania informacji prawnej Ubezpieczony składa wniosek o udzielenie informacji prawnej.
Wniosek o udzielenie informacji prawnej może być złożony przy zastosowaniu jednej z poniższych form przekazu:
• telefonicznie, pod numer telefonu 22 647 56 02, czynny 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00;
• pocztą elektroniczną, na adres e-mail gsu@asystaprawnika.pl czynnym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Wniosek o udzielenie informacji prawnej powinien zawierać następujące dane:
• imię, nazwisko i dane kontaktowe Zgłaszającego;
• imię, nazwisko oraz PESEL Ubezpieczonego;
• temat i opis problemu prawnego, którego ma dotyczyć informacja prawna;
• określenie rodzaju i celu oczekiwanej pomocy prawnej;
• wskazanie środka przekazu za pośrednictwem którego ma zostać udzielona informacja prawna z podaniem odpowiednio numeru telefonu, fax-u lub adresu e-mail.
Europ Assistance - Assistance
Europ Assistance - Assistance
Usługi z produktów MAXI OCHRONA, MAXI OCHRONA VIP, MAXI TARCZA I MAXI TARCZA VIP zgłoś pod numerem infolinii +48 22 203 79 06.
Europ Assistance - Concierge
Europ Assistance - Concierge
Zgłoś telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 (22) 264 51 67 dostępnym z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy